Lesmateriaal maken deel 2 (e-learning met persoonlijke begeleiding)

DEZE CURSUS IS IN DE LOOP VAN VOLGEND JAAR (2023) TE VOLGEN!

Dit deel van de cursus Lesmateriaal maken heeft betrekking op de schrijffase. 

Voor wie

Voor iedereen die lesmateriaal ontwikkelt, individueel of in teamverband, veel of weinig, digitaal of op papier.

Daarnaast is de cursus geschikt voor schoolleiders en projectleiders die ontwikkelteams begeleiden.

Het verdient aanbeveling om deel 1 van deze cursus te volgen voordat je met dit deel van de cursus begint.

Leerdoelen

Aan het eind van dit deel van de cursus kun je:

  • benoemen met welke pedagogisch-didactische principes (uit de cognitieve psychologie) je rekening moet houden bij het schrijven van lesmateriaal en waarom;
  • je educatieve materiaal zo structureren dat het leereffect optimaal is;
  • rekening houden met het taalniveau van je doelgroep;
  • helderder en doeltreffender formuleren;
  • passende werkvormen voor opdrachten kiezen;
  • geschikte vraagvormen kiezen;
  • de juiste tools kiezen voor digitale opdrachten.

Beschrijving

Met de theorie ga je steeds meteen praktisch aan het werk. Je krijgt dus regelmatig opdrachten uit te voeren. Hiermee oefen je voor de slotopdracht, die bestaat uit het schrijven van een stukje eigen lesmateriaal.

De slotopdracht lever je in. Tijdens een persoonlijk begeleidingsgesprek, dat via Zoom of Teams plaatsvindt en dat we in onderling overleg inplannen, bespreken we jouw lesmateriaal. Je bent in de gelegenheid om (extra) vragen te stellen en je krijgt tips voor verdere ontwikkeling.

Ook tijdens de cursus kun je op ondersteuning rekenen wanneer je (hulp)vragen hebt.

Studielast

Onderstaande urenaantallen zijn indicatief. Met name de aangegeven tijd voor het maken van de opdrachten hangt af van de omvang en complexiteit van het door jou als cursist te ontwikkelen lesmateriaal.

Theorie 6 uur
Opdrachten 12 uur
Persoonlijke begeleiding (online) 1 uur
Totaal 19 uur

 

€ 199,00

Naar boven