Lesmateriaal maken deel 3 (e-learning met persoonlijke begeleiding)

DEZE CURSUS IS IN DE LOOP VAN VOLGEND JAAR (2023) TE VOLGEN!

Dit deel van de cursus Lesmateriaal maken gaat over het maken en gebruiken van beeld en geluid, over (eenvoudig) vormgeven en over het traject na de eerste schrijffase. 

Voor wie

Voor iedereen die lesmateriaal ontwikkelt, individueel of in teamverband, veel of weinig, digitaal of op papier.

Daarnaast is de cursus geschikt voor schoolleiders en projectleiders die ontwikkelteams begeleiden.

Het verdient aanbeveling om de delen 1 en 2 van deze cursus te volgen voordat je met dit deel van de cursus begint.

Leerdoelen

Aan het eind van dit deel van de cursus kun je:

  • afbeeldingen, video en geluidsfragmenten op effectieve wijze inzetten in lesmateriaal;
  • een eenvoudig script schrijven voor video en audio;
  • geschikt beeldmateriaal zoeken;
  • benoemen hoe je het auteursrecht respecteert;
  • aangeven waarom een goede vormgeving essentieel is voor lesmateriaal;
  • aangeven aan welke eisen een goede vormgeving voor educatief materiaal moet voldoen;
  • je eigen lesmateriaal voorzien van een eenvoudige vormgeving (in Word);
  • aangeven hoe je je lesmateriaal kunt verbeteren nadat je de eerste schrijffase hebt doorlopen.

Beschrijving

Met de theorie ga je steeds meteen praktisch aan het werk, waar mogelijk met je eigen lesmateriaal. Je krijgt dus regelmatig opdrachten uit te voeren. De slotopdracht bestaat uit het perfectioneren van het stukje lesmateriaal dat je in deel 2 van de cursus hebt ontwikkeld (of uit het maken van een nieuw stukje lesmateriaal), waarbij extra aandacht geschonken wordt aan het gebruik van beeld (en geluid) en aan vormgeving.

De slotopdracht lever je in. Tijdens een persoonlijk begeleidingsgesprek, dat via Zoom of Teams plaatsvindt en dat we in onderling overleg inplannen, bespreken we jouw lesmateriaal. Je bent in de gelegenheid om (extra) vragen te stellen en je krijgt tips voor verdere ontwikkeling.

Ook tijdens de cursus kun je op ondersteuning rekenen wanneer je (hulp)vragen hebt.

Studielast

Onderstaande urenaantallen zijn indicatief. Met name de aangegeven tijd voor het maken van de opdrachten hangt af van de omvang en complexiteit van het door jou als cursist te ontwikkelen lesmateriaal.

Theorie 3 uur
Opdrachten 8 uur
Persoonlijke begeleiding 1 uur
Totaal 12 uur

 

€ 99,00

Naar boven